Współpraca międzynarodowa

Jednym z celów MFK jest nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wymiana doświadczeń. MFK wraz z Uniwersytetem Szczecińskim jest partnerem szwedzkiej organizacji WINNET w projekcie Baltic Sea Region Partnership Platform for Gender and Economic Growth  w ramach Strategii UE dla regionu morza Bałtyckiego,  międzynarodowego networku GEM- IWG Knowledge Networking Programme on Engendering Macroeconomics and International Economics (www.Gem-europe.eu) oraz regionalnego projektu dla krajów bałkańskich Women Entrepreneurship : A Job Creation Engine for South Eastern Europe  (www.gtf.hr).

Framsida 1