BOARD

Board of INTERNATIONAL FORUM FOR WOMEN:

Ewa Rumińska-Zimny president,

Grażyna Jagodzińska vicepresident,

Anna Toczyńska vicepresident,

Lucyna Kurowska president of Regional Branch Olsztyn,

Hanna Kąkol president of Regional Branch Gdańsk,

Iza Staniszewska president of Regional Branch Łódź.