Budżet nie tylko dla mężczyzn

2020 Strajk Kobiet

Jeśli decyzje nie są podejmowane przez zróżnicowane grono ekspertów, to na ogół są nietrafione - wywiad prezeski MFK, Ewy Rumińskiej, dla GW

Jeśli w komisji samorządu ds. transportu nie ma kobiet, to nikt nie powie: „Halo, ludzie, jadę do pracy, ale muszę jeszcze odwieźć dziecko do przedszkola!” 

Nasza prezeska, Ewa Rumińska-Zimny, w wywiadzie dla Magazynu GW "Wolna Sobota", omawia skutki braku uwzględnienia perspektywy płci w skali lokalnej i państwowej i pokazuje, jak powinno wyglądać planowanie, aby interesy zarówno mężczyzn (co dotychczas zawsze było oczywiste), jak i kobiet mogły być brane pod uwagę.

Mówi: Kobiety muszą być w gremiach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w określonej proporcji (co najmniej 30 proc.). Muszą mieć możliwość wypowiedzenia się, naświetlenia swojej perspektywy. To się opłaci państwu. Mamy w tej chwili wielką szansę zrobić skok cywilizacyjny i zasypać nierówności między kobietami i mężczyznami. Polska jest to winna swoim obywatelkom po tym, jaką rolę odegrały podczas pandemii.

002b 
       

 

                    

 

     
  

  
  

  
     

  

 
   

 

e tylko osoby z kręgów stricte biznesowych. Są panie zainteresowane np. współpracą w ramach think-tanków, a także rozwiązaniami z zakresu polityki aktywizacjii zatrudniania kobiet. Z biznesu reprezentowany jest głównie sektor szeroko rozumianego IT, a także turystyczny — mówi Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka i prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej, współorganizatorka forum.