Kobieta i Biznes 2013

To wydanie kwartalnika „Kobieta i Biznes” poświęcone jest w całości problematyce międzynarodowej konferencji „Przedsiębiorczość kobiet w innowacyjnej gospodarce”, która została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Międzynarodowego Forum Kobiet (MFK).

Zawiera dwa artykuły naukowe oraz obszerne omówienie dyskusji o roli kobiet w budowie innowacyjnej gospodarki i„Nowej Europy”, oznaczeniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu oraz o polityce wspierania przedsiębiorczości kobiet i o dobrych praktykach z Polski, krajów nadbałtyckich (Szwecji, Łotwy, Litwy, Estonii), krajów Europy Południowej (Chorwacji i Grecji) oraz z Australii, a także dyskusji dotyczącej kierunków przyszłych działań w zakresie promowania przedsiębiorczości i innowacyjności wśród kobiet, co było głównym przesłaniem Okrągłego Stołu MFK.

Polecane artykuły:

  • Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce związane z macierzyństwem (Anna Kurowska)
  • Wpływ zarządzania różnorodnością na konkurencyjność przedsiębiorstwa: analiza raportów instytucji finansowych i firm consultingowych (Halina Brdulak)
  • Przedsiębiorczość kobiet w innowacyjnej gospodarce – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji MFK (Klaudia Wolniewicz, Aleksandra Rumińska)
  • 20 lat MFK (1993–2013) (Ewa Lisowska)

Numer: 1-4/2013 (POBIERZ)