Kobieta i Biznes 2018

KiB 2018 Okładka mała

Kobiety, które odnoszą sukcesy w bizne­sie, reprezentują jednocześnie silne cechy ko­biece oraz silne cechy męskie – tak wynika z badań prowadzonych przez dr Monikę Różycką na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z kolei prof. Jovina Ang z National University of Singapuredefiniuje takie pojęcia jak coach, mentor i sponsor oraz wskazuje na kluczową rolę sponsoringu w promowaniu kobiet na stanowiska kierownicze. Dr Anna Górska dowodzi, że teoria opracowana przez J. Mincera, iż wyższe do­chody oferowane przez rynek pracy sprzyjają aktywi­zacji zawodowej kobiet (w przeciwieństwie do męż­czyzn) ze względu na efekt substytucyjny, nie znajduje odzwierciedlenia we współczesnej gospodarce. Jest wiele zmiennych wpływających na aktywność zawodową kobiet, a nie tylko jeden czynnik wskazywany przez J. Mincera.

Zawartość „Kobiety i Biznes” 2018 to:

– Uwarunkowania sukcesu kobiet w kontekście aprecjacji wartości kobiecych  (Monika Różycka)

– Argumenty za sponsoringiem (Jovina Ang)

– Kobiety na rynku pracy w Polsce i USA w kontekście efektu substytucyjnego Mincera (Anna Górska)

Numer: 1-4/2018 (POBIERZ)