Kobieta i Biznes 2019

KiB 2019 I str (maly)

Wyniki badań opublikowanych w ostatniej dekadzie wskazują, że zatrudnianie kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania przynosi przedsiębiorstwu korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne. Większy udział kobiet na najwyższych stanowiskach zarządczych jest ważną wskazówką dla akcjonariuszy, którzy coraz częściej zwracają uwagę na skład zarządów pod względem płci. Najnowsze dane ilustrujące udział kobiet na stanowiskach menedżerskich w Polsce na tle krajów europejskich oraz wskazanie, że zróżnicowane pod względem płci zarządy mają wpływ na konkurencyjność znajdują się w tekście autorstwa Ewy Lisowskiej. Kolejny tekst traktuje o różnych obliczach ubóstwa kobiet w Polsce. Jego autorki potwierdzają, że znaczny procent osób ubogich w Polsce stanowią kobiety. Rozważane w tekście symptomy biedy charakterystyczne dla polskich kobiet przemawiają za tezą, że ubóstwo w Polsce ma sfeminizowane oblicze. Trzeci z opublikowanych artykułów przedstawia najważniejsz – z perspektywy pracownika – kompetencje menedżerskie oraz odpowiada na pytanie, jak płeć menedżerów wpływa na ich styl zarządzania.

Zawartość „Kobiety i Biznes” 2019 to:

– Kobiety na stanowiskach menedżerskich a konkurencyjność firm (Ewa Lisowska)

– Oblicza ubóstwa kobiet w Polsce (Aleksandra Kubecka, Martyna Wanda Koziorzemska, Justyna Nowotniak)

– Płeć a kompetencje menedżerskie w opinii podwładnych (Luiza Niechoda)

Numer: 1-4/2019 (POBIERZ)