Międzynarodowe Forum Kobiet (MFK)

INTERNATIONAL FORUM FOR WOMEN (IFW)

Jesteśmy stowarzyszeniem właścicielek i menedżerek firm, pozarządową organizacją non-profit. Początek naszej działalności sięga 1993 r., kiedy to dwie przedsiębiorcze Amerykanki - Christina Lane i Gayla Salinas - przyczyniły się do utworzenia w SGH Polsko-Amerykańskiej Biblioteki dla Kobiet Biznesu. W ślad za tym wydarzeniem, z inicjatywy prof. Eufemii Teichmann, przy poparciu przedstawicielek polskiego biznesu oraz kobiet ze środowiska akademickiego - 3 czerwca 1993 r. odbyło się spotkanie powołujące Międzynarodowe Forum Kobiet (MFK). Przez dwa lata Forum działało jako program naukowo-badawczy przy Kolegium Gospodarki Światowej, a 19 kwietnia 1995 r. zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie. Szkoła Główna Handlowa jest członkiem wspierającym na mocy uchwały Senatu z dn. 26 stycznia 1996 r., tam też mieści się nasza siedziba.

Obecnie zrzeszamy ponad 130 członkiń i, poza oddziałem warszawskim, posiadamy trzy oddziały regionalne: w Olsztynie, Gdańsku i Łodzi, a w planach są już następne.

Prowadzimy treningi dla członkiń ("Weekend dla siebie"), a także szkolenia z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorstw. Wśród swoich celów statutowych mamy nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami z Europy i świata, wspólne projekty i czerpanie wiedzy oraz inspiracji z takich kontaktów.

Byłyśmy z misją gospodarczą w USA (2000) oraz RPA (2004); wspólnie z kobietami ze Szwecji realizowałyśmy projekt dotyczący właścicielek firm w obu krajach pt. "Forum Malardalen-Poland"(2001); grupa członkiń uczestniczyła w wizycie studyjnej w Kirgistanie, a następnie gościłyśmy przez tydzień w Polsce dwanaście kirgijskich kobiet przekazując im wiedzę i nasze doświadczenia (2001); brałyśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji biznesowych z Mołdowy, Albanii, Białorusi, Ukrainy podczas ich wizyt studyjnych w Polsce.

Sprawujemy mecenat nad młodymi artystkami m.in. malarką - Anną Marią Karolak, która gościła na naszym spotkaniu w grudniu 2004 r. i prezentowała swoje niezwykle piękne i misternie wykonane obrazy.

Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań nad kobietami na rynku pracy oraz rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet.

JAKA JEST NASZA MISJA?

Promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz kreatywności w ich pracy i życiu.

KIM SĄ NASZE CZŁONKINIE?

Kobiety prowadzące własny biznes, zajmujące kierownicze stanowiska oraz kobiety-naukowcy z Polski i zagranicy. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby były to osoby o wysokiej kulturze osobistej, wnoszące do Stowarzyszenia swoją wiedzę, doświadczenie i aktywne wsparcie. Dlatego każda nowa kandydatka musi pozyskać dwie osoby wprowadzające spośród członkiń. Nie jest naszym celem tworzenie organizacji masowej. Jesteśmy silne i prężne dzięki wyjątkowej osobowości naszych członkiń.

JAK DZIAŁAMY?

 1. W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się spotkania dyskusyjne na tematy nowe, ważne z punktu widzenia zarządzania firmą a także doskonalenia umiejętności interpersonalnych. W trakcie spotkań poruszamy wiele różnorodych zagadnień m.in.: handel wierzytelnościami, zabezpieczanie płatności i egzekwowanie należności, etyczne zatrudnianie i zwalnianie pracowników, kształtowanie profesjonalnego wizerunku kobiety biznesu, przyczyny i skutki "wypalenia" w pracy i życiu, zarządzanie sobą w czasie, język ciała, radzenie sobie ze stresem, inwestowanie na giełdzie, integracja z UE. Bogactwo i różnorodność poruszanych tematów pozwala nam na kształtowanie profesjonalnych postaw oraz kreowanie własnej osobowości.
 2. Raz na dwa lata organizujemy międzynarodową konferencję skierowaną do grona kobiet szerszego niż tylko członkinie MFK.
 3. Publikujemy czasopismo "Kobieta i Biznes", promujące nowoczesny wizerunek kobiety w społeczeństwie. Zawiera ono m. in. materiały ze wszystkich naszych konferencji i jest wydawane w języku polskim i angielskim.
 4. Prowadzimy treningi rozwoju osobistego dla członkiń (m. in. "Weekend dla siebie"), a także szkolenia z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorstw.

DLACZEGO "MIĘDZYNARODOWE"?

Ponieważ jednym z naszych celów statutowych jest szeroka współpraca międzynarodowa, utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami z Europy i świata, wspólne projekty i czerpanie wiedzy oraz inspiracji z takich kontaktów:

 1. Zorganizowałyśmy misję gospodarczą do RPA (sierpień - wrzesień 2004).
 2. Jesteśmy jedną z sześciu organizacji tworzących Akademię Kobiet Biznesu w Europie Centralnej (od 1999).
 3. Byłyśmy w USA, spotykałyśmy się z liderkami organizacji kobiet biznesu w Bostonie i Waszyngtonie oraz z przedstawicielkami biznesów polonijnych w Nowym Jorku (2000).
 4. Wspólnie z kobietami ze Szwecji realizowałyśmy projekt dotyczący przedsiębiorczości kobiet "Forum Malardalen-Poland" (2001).
 5. Byłyśmy w Kirgistanie i gościłyśmy przez tydzień w Polsce grupę dwunastu kirgiskich kobiet, przekazując im wiedzę i nasze doświadczenia (VII i XI 2001).
 6. Przygotowujemy się do współpracy z organizacjami z Niemiec; zostałyśmy zaproszone na konferencję pt. "Enterprising Women II" (Frankfurt, 7-9 III 2002)
 7. Uczestniczymy w programie Europejskiej Komisji Gospodarczej "Cyber Market", którego celem jest wykorzystanie Internetu do promowania kobiet w biznesie (od X 2001).
 8. Wspólnie z organizacją ukraińską wystąpiłyśmy o sfinansowanie projektu pt. "Rozwój umiejętności zarządzania wśród kobiet biznesu z Ukrainy".
 9. Od 2015 roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kobiet Biznesu na Litwie (Verslo Moterų Asociacija).