Potencjał ekonomiczny kobiet

Czeka nas rewolucja kobiet, które zaczną urządzać Polskę lepiej, mądrzej, efektywniej i sprawiedliwiej. I nie chodzi tu o same kobiety, bo to byłoby znowu jednostronne, ale we współpracy z mężczyznami na zasadzie konsensusu.

ruminska zimny 300x168

W wywiadzie dla Women Power MediaWomen Power Media nasza Prezeska, Ewa Rumińska-Zimny, analizuje, dlaczego w ekonomii i w rachunku ekonomicznym państw pomija się te sfery, które tracycyjnie przypisuje się kobietom: rodzenie i wychowanie dzieci, opiekę nad osobami starszymi i bezpłatną pracę domową.