Ambasador Polski na Łotwie

Prezydent Republiki Łotewskiej Andris Berzinš podczas uroczystości w Domu Bractwa Czarnogłowych w Rydze 10.03.2015 r., odebrał listy uwierzytelniające od Ambasador Ewy Dębskiej.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na fakt, że wśród ambasadorów RP na całym świecie jest tylko dziewięć kobiet.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania priorytetów misji nowej Ambasador na Łotwie. Wśród nich znalazły się m. in.: polsko-łotewska współpraca w ramach UE i NATO, współpraca gospodarcza oraz wsparcie mieszkającej na Łotwie mniejszości polskiej.

Prezydent Berzinš wyraził nadzieję na dalszy rozwój bliskiej współpracy pomiędzy Łotwą i Polską, wskazując na dynamiczny rozwój współpracy regionalnej (współpraca samorządów Warmii i Mazur oraz Małopolski z samorządami łotewskimi). Podkreślił on także wagę współpracy dwustronnej w kontekście kryzysu na Ukrainie. Ambasador Ewa Dębska wskazała na zaangażowanie Polski w proces reform na Ukrainie oraz gotowość dalszego dzielenia się z Kijowem naszymi doświadczeniami w zakresie transformacji politycznej oraz gospodarczej.

Podczas rozmowy omówiono ponadto kwestię zbliżającego się Szczytu Partnerstwa Wschodniego w ramach łotewskiej prezydencji w Radzie UE. Nowa szefowa polskiej misji dyplomatycznej na Łotwie podkreśliła także znaczenie współpracy w formacie 3 PB + Polska w zakresie obronności oraz współpracy parlamentarnej.

9 marca 2015 roku Ambasador E. Dębska złożyła kopie listów uwierzytelniających na ręce Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej Pana Edgarsa Rinkēvičsa. Minister Rinkēvičs podkreślił, iż wysoko ocenia relacje dwustronne pomiędzy Łotwą i Polską, wskazując przede wszystkim na intensywną współpracę w obszarach polityki i bezpieczeństwa, polityki, edukacji oraz kultury, a także współpracę regionalną.  

W rozmowie poruszono temat współpracy w formacie wielostronnym, w tym zbliżający się Szczyt NATO w Polsce w 2016 roku. Minister Rinkēvičs wyraził gotowość dzielenia się doświadczeniami Łotwy w organizacji Szczytu NATO w Rydze w 2006 roku.

Ambasador E. Dębska wyraziła poparcie Polski dla priorytetów łotewskiej prezydencji w Radzie UE, życząc jej sukcesów. 

(Zdjęcia pochodzą ze strony Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze)